Eznis Airways, Mongolian Airline with flights to/from/in Mongolia

Languages

  • English
  • Mongolian
» Ачаа тээшний үнэ

Ачаа тээшний үнэ

Үнэгүй тээвэрлэх тээшний хэмжээ:

Тийзний төрөл
Үнэгүй тээвэрлэх тээшний хэмжээ
Y
25kг (Тээш 20 кг + Гар тээш 5 кг)
M
20кг (Тээш 15 кг + Гар тээш 5 кг)
Q
15kг (Тээш  10 кг + Гар тээш 5 кг)
EZ Child
EZ Child нь тухайн тийзний нөхцлийн том хүний үнэгүй тээвэрлэх тээшний хэмжээг мөрдөнө.

Ачаа болон илүү тээшний үнэ:

Чиглэл
Код
Нэгж
Үнэ
Илүү тээш
Ачаа
1
Aлтай
LTI
3400₮
3200₮
2
Баянхонгор
BYN
3000₮
2800₮
3
Чойбалсан
COQ
3000₮
2800₮
4
Даланзадгад
DLZ
3000₮
2800₮
5
Доной
ULZ
3400₮
3200₮
6
Ховд
HVD
3700₮
3500₮
7
Хархорин
KHR
2800₮
2600₮
8
Мөрөн
MXV
3000₮
2800₮
9
Улаангом
ULO
3700₮
3500₮
10
Өлгий
ULG
4100₮
3900₮
11
Овоот
OVT
3400₮
3200₮
12
Хайлаар
HLD
4300₮
4100₮
13
Улаан-Үд
UUD
3900₮
3700₮