Eznis Airways, Mongolian Airline with flights to/from/in Mongolia

Languages

 • English
 • Mongolian
» Хөнгөлөлтүүд

Хөнгөлөлтүүд

Изинис Эйрвэйз компанийн санал болгож буй байнгын хөнгөлөлт, урамшуулалтай Эрхэм зорчигч Та танилцана уу.

Урьдчилан худалдан авалтын үнэ

Та аяллаа урьдчилан төлөвлөж нислэгийн суудлаа эрт худалдан авахын хэрээр илүү хямд үнээр буюу 3%-15% хүртэл хувийн хөнгөлөлттэй зорчино. Изинис Эйрвэйз компанийн орон нутгийн хуваарьт нислэгүүдэд хүчинтэй. Мөн "Хоёр талын үнэ" -ийн хөнгөлөлтийг давхар эдлэх боломжтой.
 • 5 хоногийн өмнө-3%
 • 10 хоногийн өмнө-6%
 • 15 хоногийн өмнө-9%
 • 20 хоногийн өмнө-12%
 • 25 хоногийн өмнө-15%

Хоёр талын үнэ

Та нислэгийн тийзээ хоёр талдаа захиалаад тийзний нийт үнийн дүнгээс 20% хөнгөлөлттэй зорчоорой.

Оюутны үнэ

Монгол улсын болон гадаадын 12-18 насны сурагч болон 16-25 насны оюутанууд 10%-ийн хөнгөлөлттэй тус үнээр зорчих боломжтой бөгөөд та сурагчийн үнэмлэх, оюутны үнэмлэх болон иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспортыг авч ирэн зорчих тийзээ худалдан аваарай. Мөн "Хоёр талын үнэ" болон "Урьдчилан худалдан авалтын үнэ"-ийн хөнгөлөлтүүдийг давхар эдлэх боломжтой.

Гэр бүлийн үнэ

2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй гэр бүл зорчих боломжтой ба гэр бүлд эцэг, эх болон төрсөн, үрчилж авсан, дагавар хүүхэд тус тус хамрагдана. Эцэг эхийн гэрлэлтийн баталгаа, иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт, хүүхдийн төрсний гэрчилгээ дээр үндэслэн тийзийг олгох тул тийз бичүүлэхдээ та уг бичиг баримтыг авч ирсэн байна уу. Уг тарифийн төрлөөр эцэг эхийн аль нэггүйгээр дангаараа эгч дүү болон ах дүү нар зорчих боломжтой. Зөвхөн Монгол улсын иргэдэд хамааралтай.

Хөнгөлөлтийн хувь
:
 • Эхний гишүүн (том хүн)    5%
 • 2 дахь гишүүн (том хүн)   10%
 • 3 дахь гишүүн (том хүн)   15%
 • Эхний гишүүн (хүүхэд)     50%
 • 2 дахь гишүүн (хүүхэд)     65%

Ахмадын үнэ

Нисэх өдрөө 60 нас хүрэх болон түүнээс дээш насны иргэд 20%-ийн хөнгөлөлтийг эдлэх эрхтэй. Хүчин төгөлдөр иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспортыг үндэслэн тийзийг олгоно. "Хоёр талын үнэ"-ийн хөнгөлөлтийг  давхар эдлэх боломжтой.

Группын үнэ

Группын үнээр зорчихын тулд 5-аас доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэй, зөвхөн нэг аялалын дугаар бүхий нислэгийн тийзтэй байна. Группын гишүүдийн тооноос хамааран үнийн хөнгөлөлтийн түвшин доорхи ялгаатай байна. Мөн "Хоёр талын үнэ"-ийн хөнгөлөлтийг  давхар эдлэх боломжтой.
 • 5 - 9 гишүүнтэй бол            10%
 • 10 - 14 гишүүнтэй бол       15%
 • 15 болон түүнээс дээш      20%

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үнэ

Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн буюу 70-аас дээш хувиар алдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, 2-12 хүртэл насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоосон актыг үндэслэн 20%-ийн  хөнгөлөлтийг олгоно. Изинис Эйрвэйз Компаний орон нутгийн хуваарьт нислэгүүдэд хүчинтэй бөгөөд зөвхөн Монгол улсын иргэдэд хамаарна.

Төрийн байгууллагын ажилтны үнэ

Монгол Улс дахь төрийн байгууллагуудын ажилтан нар зөвхөн албан ажлаар зорчиж буй тохиолдолд 10%-ийн хөнгөлөлт эдлэх эрхтэй. Томилолтийн удирдамж, ажлын үнэмлэх болон иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспортыг үндэслэн тийзийг олгоно. "Хоёр талын үнэ"-ийн 20%-ийн хөнгөлөлтийг  давхар эдлэх боломжтой.

Дээрхи санал болгосон хөнгөлөлттэй үнэ нь боломжтой байгаа үндсэн болон туслах тарифийн төрлөөс хөнгөлөлтийг эдлэх бөгөөд тухайн хөнгөлөлт эдэлсэн ТАРИФИЙН НӨХЦЛИЙГ мөрдөнө. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай тийз захиалгын 75753232 утсаар лавлана уу.